Pro vaši zahradu jen nejlepší kompost z Hořátve.
KOMPOSTÁRNA HOŘÁTEV
Adriana Borovičková

Prodej kompostu, zemního substrátu, ornice

V době dovolené od 10- 24.9. prosím volejte na tel.č.: 702 097 703

Takhle to roste z našeho kompostu
Kompostárna Hořátev slouží pro zpracování bioodpadu, vzniklého zejména při pracích souvisejících se sečením travnatých ploch a údržbou zeleně. Výsledným produktem je zemní substrát, vyrobený kontrolovaným mikrobiálním kompostováním.

Kompostování je racionální materiálové využití hmoty rostlinného původu, a v našich podmínkách je první v hierarchii optimálního postupu při nakládání s tímto odpadem.

Kompost lze využit na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Je vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků.

Na kompostu z Hořátve roste i nový park v Poděbradech

Prodej kompostu, přesáté zeminy a mulčovací kůry

Kompost je organické hnojivo , které je registrováno Ústředním a zkušebním ústavem zemědělským dle zákona 156/1998 Sb. o hnojivech.
Kompost je vzhledem k vysokému obsahu stabilizovaných organických látek pro půdu daleko hodnotnější než samotný chlévský hnůj. Na rozdíl od chlévského hnoje nedochází ke ztrátám živin.
Přimícháním přesáté zeminy v požadovaném poměru vzniká zemní substrát.

 Cena produktu 1m3
Orientační přepočet
bez DPHcena vč. DPH
Kompost (oka 2x2cm)
Na přání zákazníka lze přesít velmi jemný kompost (oka 2x1cm)
(1m3 – 0,8t)800 Kč 968 Kč
Substrát základní zemina x kompost 1:1(1m3- 1,2t)350 Kč423 Kč
Substrát zeleninový(1m3- 1,25)400 Kč484 Kč
Zemina tříděná (pouze odběr nad 5t)(1m3- 1,2t)200 Kč242 Kč
Mulčovací kůra – SMRK 750 Kč907 Kč
V případě zájmu menšího množství, zajistíme dovoz multikárou (2m3 materiálu). Takhle to roste z našeho kompostu

Uložení zeminy (kod odpadu 170504)200 Kč/t
V případě dobré kvality zeminy, lze cenu výrozně ponížit.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Likvidace odpadu ze zeleně

objemový přepočet
bioodpad (tráva,listí, rostlinné zbytky)200 Kč/t
větve do průměru 35 mm 300 Kč/t

Půjčovna drtiče dřeva

Půjčovna drtiče dřeva do průměru vstupního materiálu 150 mm. Drcení větví a náletu z veřejné zeleně, zahrad, likvidace zbytkového dřeva po těžební činnosti v lese. Vhodné pro drcení rychle rostoucích dřevin. Drtič HFG II je svými rozměry a výkonem vhodný pro komunální sféru, firmy zabývajícími se zahradnickými pracemi nebo údržbou lesa.

Kompostárna Hořátev

Kompostárna Hořátev - Borovičková Adriana - idatabaze.czKompostárny, výroba kompostu - idatabaze.cz
Kompostárna v Hořátvi od roku 2004 zpracovává bioodpad. V současné době s kapacitou do 1500 t zpracovaného odpadu za rok. Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je svážen převážně z Poděbrad , Peček, Českého Brodu a přilehlých obcí, ale je možné zpracovávat bioodpad i ze širšího okolí.
Otevírací doba:
Dle sezóny a po osobní nebo telefonické domluvě je možný návoz kdykoliv.

Možnost zajištění dopravy

Ceny za dopravu pro aktuální rok jsou smluvní dle množství a dispozice zakázky.
Pro aktulání informace volejte na 737 282 720.
Zdravější půda, lepší úroda.