Pro vaši zahradu jen nejlepší kompost z Hořátve.
KOMPOSTÁRNA HOŘÁTEV
Adriana Borovičková

Kompost - využití, aplikace

Technika hnojení

Kdy používat kompost? Kompost je vhodné aplikovat během vegetační doby, to znamená od jara do pozdního léta. Od počátku zimy je používání méně vhodné. Pokud se aplikuje vyšší dávka kompostu v pozdním létě, je vhodné vysít zelené hnojení nebo ozimou plodinu - rostliná pokrývka zajistí přes zimu využití živin.

Jak používat kompost?

Protože kompost obsahuje aerobní mikroorganismy (organismy, které potřebují pro svůj život vzdušný kyslík), je nutné dbát na hloubku jeho zapravení - doporučuje se do 15 cm. To je vrstva ornice, která se intezivně obdělává a má tedy dostatek organické hmoty a tedy i optimální fyzikální strukturu a dostatek vzduchu. Při aplikaci na povrch během vegetace (zelkenina, zemědělské plodiny, trávníky, apod.) je nutné kompost zapravit mělce do půdy tak, aby obsažené mikroorganismy nebyly zahubeny UV zářením.
Kompost se aplikuje takto:
  • základní dávka ve výživě rostlin - tedy při přípravě půdy před setím nebo před výsadbou
  • regenerační dávka k přihnojování rostlin během vegetace, přihnojování travnatých ploch po seči apod.
Zdravější půda, lepší úroda.