Pro vaši zahradu jen nejlepší kompost z Hořátve.
KOMPOSTÁRNA HOŘÁTEV
Adriana Borovičková

Prodej kompostu

Certifikovaný ekologický produkt s využitím na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků. Vytříděná směs kompostu, určená k zakládání zeleně, skleníků. Vylepšení nekvalitních půd s malým obsahem živin konečný překryv při rekultivaci.
  • Na přání zákazníka lze vyrobit substrát v daném množství a složení
  • Produkt je certifikovaný , kvalita je prověřována vzorkováním
Registrace kompostu 2547
Chemický rozbor kompostu
Kompost z kompostárny Hořátev můžete aplikovat během vegetační doby, to znamená od jara do pozdního léta.

Více o využití a aplikaci kompostu.

Zajištění optimální dopravy pro požadované množství

objemový přepočet
1m3 kompostu jemný síto 1x2 cm500 Kč/1m3 (bez DPH)1,2 t
1m3 kompostu hrubý síto 5x5 cm450 Kč/1m3 (bez DPH)1,2 t
V případě většího odběru nad 10 t poskytujeme SLEVU.
smrková, borová kůra
1m3 kůry850 Kč (s DPH)
DPH pak činí 147,56 za 1m3
bez DPH 702,44 za 1m3
Možnost přistavení kontejnerového auta s kontejnery na 53 a 10 m3.
Zdravější půda, lepší úroda.