KOMPOSTÁRNA HOŘÁTEV

Prodej kompostu, přesáté zeminy a mulče

Kompost je organické hnojivo , které je registrováno Ústředním a zkušebním ústavem zemědělským dle zákona 156/1998 Sb. o hnojivech.
Kompost je vzhledem k vysokému obsahu stabilizovaných organických látek pro půdu daleko hodnotnější než samotný chlévský hnůj. Na rozdíl od chlévského hnoje nedochází ke ztrátám živin.
Přimícháním přesáté zeminy v požadovaném poměru vzniká zemní substrát.

Produkty kompostárny

Název MJ tuna

Použití

Složení

Cena v Kč

bez DPH

+ DPH

Kompost

Vylepšení nekvalitních půd

Kompost 4834 registrace ÚKZÚZ

750

907,50

Zemní pěstební substrát

Směs pro zakládání zeleně, vegetační vrstvy

Substrát 2547 registrace ÚKZÚZ

550

665,50

Směsy na objednávku Směsi smíchané z kompostu a inertních materiálů dle požadavků zákazníků

 

 

Přesátá zemina

Terénní úpravy, nerovnosti

250

302,50

 

Mulče

Název

Použití

Cena v Kč

Bez DPH

 + DPH

Štěpka z kulatiny ( borovice)

Dekorační mulčování na exponovaných místech

600

726

Mulčovací kůra

Dekorační mulčování

800

968

Štěpka z klestu

Mulčování výsadeb, městská zeleň

300

363

 

Uložení/ likvidace

Zemina kód odpadu  17 05 04

Kvalita

Cena za uložení Kč bez DPH

Tuna / u malého objemu m3

bez  příměsí

0- 150

 

Uložení likvidace BIO odpadu

Kód odpadu

Název odpadu

Cena v Kč/tuna ( u malých objemů m3)

       bez DPH                      vč. DPH

Kód odpadu 02 01 01

Odpad z  rostlinných pletiv ( větve)

400

484

Kód odpadu 20 02 01

Biologicky rozložitelný  odpad

300

363

Kód odpadu 20 02 01

Kořeny, pařezy

500

605

 

CENÍKOVÁ (jednorázová)

Platná při jednorázovém dodání odpadu na kompostárnu. Tato cena je fixně dána a dodavatel ji stvrzuje podpisem dodacího listu pracovníkem příjmu odpadů.

 

 

SMLUVNÍ (pro obce, firmy apod.)

Získejte nižší cenu při dlouhodobé spolupráci.
Odvíjí se od typu, množství a kvality odpadu. Tato cena je daná vzájemným vztahem (smlouvou) mezi dodavatelem a odběratelem.Kompostárna v Hořátvi

Kompostárna v Hořátvi od roku 2004 zpracovává bioodpad. V současné době s kapacitou do 1500 t zpracovaného odpadu za rok. Biologicky rozložitelný odpad (BRO) je svážen převážně z Poděbrad , Peček, Českého Brodu a přilehlých obcí, ale je možné zpracovávat bioodpad i ze širšího okolí.


Otevírací doba:
Dle sezóny a po osobní nebo telefonické domluvě je možný návoz kdykoliv.

RYCHLÝ KONTAKT

777 666 608
50°9'0.804"N, 15°2'52.795"E

21. 10. 2019
Únava půdy
Důvodem únavy půdy je jednostranné pěstování stejných kultur . Zvláště citlivé jsou  okrasné růže a také...


06. 10. 2019
Zvýšený záhon - pěstování bez ohýbání zad
Zvýšené a vysoké záhony – tyto záhony umožňují získat vysoké výnosy i na nejmenší ploše. Nejen pro...14. 03. 2019
Půjčovna drtiče dřeva
Kompostárna v Hořátvi od roku 2004 zpracovává bioodpad. V současné době s kapacitou do 1500 t zpracovaného odpadu za rok. Biologicky rozložitelný...


13. 03. 2019
Možnost zajištění dopravy
Ceny za dopravu pro aktuální rok jsou smluvní dle množství a dispozice zakázky. Pro aktulání informace volejte na 777 666 608.