KOMPOST Z HOŘÁTVE, VYUŽITÍ, APLIKACE

Kompost prodej, využití, aplikace

Prodej kompostu

Certifikovaný ekologický produkt s využitím na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků. Vytříděná směs kompostu, určená k zakládání zeleně, skleníků. Vylepšení nekvalitních půd s malým obsahem živin konečný překryv při rekultivaci.
 
  • Na přání zákazníka lze vyrobit substrát v daném množství a složení
  • Produkt je certifikovaný , kvalita je prověřována vzorkováním

Kompost - využití, aplikace

Technika hnojení

Kdy používat kompost? Kompost je vhodné aplikovat během vegetační doby, to znamená od jara do pozdního léta. Od počátku zimy je používání méně vhodné. Pokud se aplikuje vyšší dávka kompostu v pozdním létě, je vhodné vysít zelené hnojení nebo ozimou plodinu - rostliná pokrývka zajistí přes zimu využití živin.

Jak používat kompost?

Protože kompost obsahuje aerobní mikroorganismy (organismy, které potřebují pro svůj život vzdušný kyslík), je nutné dbát na hloubku jeho zapravení - doporučuje se do 15 cm. To je vrstva ornice, která se intezivně obdělává a má tedy dostatek organické hmoty a tedy i optimální fyzikální strukturu a dostatek vzduchu. Při aplikaci na povrch během vegetace (zelkenina, zemědělské plodiny, trávníky, apod.) je nutné kompost zapravit mělce do půdy tak, aby obsažené mikroorganismy nebyly zahubeny UV zářením.
 
Kompost se aplikuje takto:
  • základní dávka ve výživě rostlin - tedy při přípravě půdy před setím nebo před výsadbou
  • regenerační dávka k přihnojování rostlin během vegetace, přihnojování travnatých ploch po seči apod

 

Mulče - využití, aplikace

Mulč, čili nastýlka se označují různé materiály,jimiž se překrývá půda. Výhoda mulčování spočívá ve výrazně menším vysychání půdního povrchu, stoupání humusu a zároveň potlačení plevele a naopak splnění potřeb půdních organismů

Zakrytí mulčem chrání  proti větrné erozi, nadměrným ohřevem povrchu před slunečními paprsky, rozbahněním půdy a jejím splachem (zvláště na svažitých polohách).

Podle stavu mulčovacího materiálu může být  vrstva u lehkých , písčitých půd i přes 10cm.

Na těžkých zahradních  půdách jen 5 až 8 cm.

Má-li být mulčování bezvadné, je žádoucí pokrýt půdu bez mezer a na celý rok.

Štěpka z klestu – vhodná na veřejnou zeleň, mulčování ke stromům , do skupin dřevin . 

Štěpka z kulatiny - stejné uplatnění , při vyšším požadavku na estetiku.

 

Ověřování kvality kompostu

Protokol o zkouškách vzorku č.401/2018/ HPL
Registrace – kompost
Protokol o zkoušce č.2018/3510
Registrace – zemní pěstební substrát