KOMPOST Z HOŘÁTVE, VYUŽITÍ, APLIKACE

Kompost prodej, využití, aplikace

Prodej kompostu

To nejlepší pro život Vaší zahrady. Jsme výrobce kvalitního, certifikovaného a ekologického kompostu. Dopřejte pěstovaným rostlinám dostatek živin. Kompost přimícháváme do zeminy, nepoužíváme samotný. Dodává půdě aktivní humus, mikroorganismy k oživení biologické činnosti a živiny. Zlepšuje strukturu půd písčitých - lépe drží vláhu nebo naopak půd příliš hutných - zvyšuje provzdušněnost.

Kompost můžete využít pro hnojení následujícími způsoby:

 • do záhonů se zeleninou a dalšími plodinami
 • do skleníků 
 • pro výsadbu stromů
 • pro přihnojování trávníků
 • v parcích 
 • obecně pro zakládání zeleně 
 • pro hnojení a přihnojování polí
 • pro vylepšení nekvalitních půd s malým obsahem živin
 
Můžete zakoupit v ceně: 
999 Kč bez DPH / t
1209 Kč vč. DPH / t
 
V případě zájmu zajistíme dopravu v požadovaném množství k vám.

 

Kompost - využití, aplikace

Technika hnojení

Kdy používat kompost? Kompost je vhodné aplikovat během vegetační doby, to znamená od jara do pozdního léta. Od počátku zimy je používání méně vhodné. Pokud se aplikuje vyšší dávka kompostu v pozdním létě, je vhodné vysít zelené hnojení nebo ozimou plodinu - rostliná pokrývka zajistí přes zimu využití živin.

Jak používat kompost?

Protože kompost obsahuje aerobní mikroorganismy (organismy, které potřebují pro svůj život vzdušný kyslík), je nutné dbát na hloubku jeho zapravení - doporučuje se do 15 cm. To je vrstva ornice, která se intezivně obdělává a má tedy dostatek organické hmoty a tedy i optimální fyzikální strukturu a dostatek vzduchu. Při aplikaci na povrch během vegetace (zelenina, zemědělské plodiny, trávníky, apod.) je nutné kompost zapravit mělce do půdy tak, aby obsažené mikroorganismy nebyly zahubeny UV zářením.
 
Kompost se aplikuje takto:
 • základní dávka ve výživě rostlin - tedy při přípravě půdy před setím nebo před výsadbou
 • regenerační dávka k přihnojování rostlin během vegetace, přihnojování travnatých ploch po seči apod.
 

Na objednání

 • Na přání zákazníka lze vyrobit substrát v daném množství a složení
 • Produkt je certifikovaný, kvalita je prověřována vzorkováním

 

Certifikáty

Registrace – kompost
Registrace – zemní pěstební substrát
Protokol o zkouškách vzorku č. 494/2023/ HPL